Vem väljer beslutsfattarna?

Att ha en valberedning verkar som en självklarhet för många föreningar, men många står tyvärr utan. Vad gör egentligen en valberedning och varför är valberedningen en av de viktigaste funktionerna i en förening?

En valberedning är en grupp individer som har till uppgift att föreslå personer till olika förtroendeposter i föreningen, såsom ledamöter till styrelsen och revisorer. En bra valberedning leder ofta till en väl fungerande organisation och därför är valberedningens funktion i föreningen oerhört viktig.

Vad gör valberedningen?

I god tid innan stämman påbörjas arbetet med att tillfråga de personer i styrelsen vars mandatperiod går ut innan årsmötet. Där sätts grunden för att leta fram de personer som kan komma att nomineras på årsmötet alternativt om man vill föreslå någon annan som passar bättre för uppdraget. Det kan handla om att föreningens medlemmar får komma in med förslag på personer som de anser vara en bra kandidat. Eller att valberedningen sonderar vilket engagemang som finns hos medlemmar. Även utanför föreningen kan kandidater hittas då de ofta har ett stort kontaktnät både internt och externt.

När de sedan gjort sitt urval av kandidater brukar valberedningen kalla till ett möte för att prata med kandidaten och se hur väl den skulle fungera ihop med befintliga förtroendevalda och vilka kompetenser som denne innehar. Ibland söker man efter en specifik kompetens för att styrelsen ska kunna ha en bred kunskap. Vissa föreningar har en uppsatt arbetsordning och när någon speciell kompetens försvinner så är det en kandidat man söker som kan leva upp till samma kunskap och arbete. Det påminner lite som att tillsätta en arbetstjänst när intervjuer med potentiella kandidater sker. .

Valberedningen ska meddela medlemmarna sina förslag och vilka som kandiderar och inte kandiderar inför kommande årsmöte enligt tidsramen för gällande stadgar. Vill du lära dig mer om vad stadgar är och hur de fungerar? Se vår föreningsskola HÄR.

Många föreningar låter sin valberedning delta på något sammanträde. Alternativt att de som ingår i gruppen turas om att delta på varje möte. På så sätt får de se hur arbetet går till samt vilka kompetenser som finns respektive saknas. En valberedning som är närvarande har även lättare att tillmötesgå behovet som finns och kan därmed nominera bästa möjliga person till aktuell post. Inkludering skapar ett mervärde och underlättar för hela föreningen.

Valberedningen på årsmötet 

När det är dags för årsmötet ska valberedningen närvara. Den främsta uppgiften är att läsa upp gruppens förslag på respektive personval. Dock är det viktigt att veta att stämman kan lägga fram fler förslag som man sedan röstar om. Det är i slutändan årsmötet som beslutar vilken kandidat som får uppdraget. För mer information om hur ett årsmöte fungerar, spana in vår föreningsskola HÄR. Med en arbetsordning och en aktiv valberedning så bygger man en väl fungerande organisation, där valberedningens arbete är en pusselbit och en stark grund för föreningens välmående.

Tillhör du en idrottsförening kan du ta hjälp av er idrottskonsulent via RF/SISU med att upprätta en arbetsordning. Hos RF/SISU kan du även utbilda dig inom föreningslära och utbilda dig som valberedning. Du hittar ditt distrikt HÄR.

Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.