Hur uppnår vi en jämställd idrott till år 2025?

Mål

Ända sen 1989 har idrottsrörelsen haft mål för en jämställd idrott med på agendan. Målet har framförallt handlat om att det underrepresenterade könet ska vara representerat med minst 40 % inom olika konstellationer inom idrotten.

I RF:s måldokument Strategi 2025 är jämställdhet en nyckelfråga. Där skriver Riksidrottsförbundet (RF) tydligt att ”män och kvinnor ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen”. Strategi 2025 lyfter även vikten av att män och kvinnor ska ha lika stort inflytande i både beslutande och rådgivande organ. 

Formell och reell jämställdhet

Innan vi fortsätter detta inlägg vill vi klargöra en viktig skillnad mellan olika begrepp inom jämställdhet. Ofta när vi pratar jämställdhet pratar vi om formell jämställdhet. Med detta menas att det exempelvis ska finnas lika många män som kvinnor på styrelseposter, bland medlemmarna m.m.

Det finns även något som kallas reell jämställdhet. Här handlar det om att män och kvinnor har samma makt och inflytande i föreningen. Att män och kvinnor har samma möjligheter att påverka dagordningen i styrelserummet exempelvis. Det kan även handla om vilkas åsikter som släpps fram och hur jargongen ser ut inom organisationen. 

En FoU rapport från 2017 berättar att jämställdhetsmålen som har satts av RF (könsfördelning på 60/40 %) inte har nåtts än och att det finns mycket kvar att göra för att uppnå målet fram till år 2025. Rapporten tog dock inte upp den reella jämställdheten. Men med tanke på att målet 40/60 inte är nåtts och att den reella jämställdheten lyfts i strategi 2025 kan jag ändå gissa att idrottsrörelsen har mycket att jobba med även där. 

Vad kan din förening göra?

Så vad kan föreningarna göra för att skapa en med jämställd förening, både reellt och formellt? Nedan finner du några förslag som din förening kan jobba vidare med.

  • Köp boken Medlemsmodellen och Inkluflera. Där får du många konkreta verktyg kring hur du analyserar din egen förening och hur föreningen kan nå medlemmar som idag är underrepresenterade eller inte representerade alls i föreningen. Här kan du läsa mer och köpa böckerna. 
  • Kontakta er SISU konsulent i ert distrikt för att få utbildning i jämställdhet och en inkluderande idrott. 
  • Var noga med hur ni marknadsför er förening och er sport. Undvik att fastna i fördomsfällan som exempelvis kan handla om att vissa sporter anses vara ”kill- respektive tjejsporter”. 
  • Kontakta den ideella föreningen Locker room talk för att utbilda barnen och ungdomarna i föreningen kring jämställdhetsfrågor. 
  • Sätt jämställdhetsfrågor på agendan i styrelserummet. Börja prata om hur det ser ut i just din förening och lägg upp en långsiktig plan för hur ni vill arbeta med just den här frågan. 
  • Klicka dig runt på hemsidan En inkluderande idrott för att samla på dig inspiration och material inom jämställdhet. Där kan du bl.a ladda hem en mall för jämställdhetsanalys. 

Vi hoppas att du har fått med dig lite inspiration kring frågan om en jämställd idrott. Har du fler konkreta tips och verktyg som inte nämnts ovan? Hör gärna av dig och berätta så kan vi dela det! Varför uppfinna hjulet på nytt?