Utvärdera terminsstarten – tips till idrottsföreningar

Äntligen är höstsäsongen igång! Många idrottsföreningar har återigen satt igång sin verksamhet efter vårens många inställda träningar. En uppstart inför en hösttermin kan i många föreningar innebära större förändringar än vid årsskiftet. Det kommer exempelvis in nya aktiva, nya ledare och ibland nya träningstider. 

Det går att förenkla kommande uppstarter genom att utvärdera den som varit och skapa rutiner för framtiden. Ni kan exempelvis fråga er: 

  • Vad gick bra med höstens uppstart?
  • Vad kunde ha gjorts bättre? 

Hade ni en uppstartsträff med ledarna? Gick det smidigt att få in nya aktiva i föreningen eller fick ni många frågor om otydliga instruktioner för anmälan? Var det tydligt under uppstarten vem som hade ansvar för vad? Vem skulle tex. skicka ut information till de nya aktiva? Sammanfattningsvis kan ovan frågor skapa bättre förutsättningar för framtida terminsstarter.

Tips och goda exempel

Digitala uppstartsmöten kan både vara lättare att arrangera och locka fler medlemmar och föräldrar. Ni kan exempelvis ha kick off via länk så att deltagarna inte behöver ta sig till en specifik plats.

Att skapa en enkel checklista över uppstarten skapar en god överblick och struktur.

 UppgiftAnsvarigDatum
Steg 1Skicka ut infomail till nya & befintliga medlemmar angående terminsstartSektionsansvariga01-aug
Steg 2Boka provträning, informera kanslietTränare15-aug
Steg 3Skicka ut fakturorKansliet16-aug
Steg 4Arrangera digitala uppstartsmöten för respektive sektionSektionsansvariga24-aug
Steg 5Rapportera avhopp till kanslietTränare25-aug

Lidingö simklubb anordnade provträning inför höstterminen redan under vårterminen. På detta sätt gick det smidigt att svara på frågor och ordna upp grupperna innan terminsstart. 

Att starta terminen med en välplanerad, intensiv och framförallt inspirerande kick off för ledarna är ett sätt att skapa motivation. Ofta räcker det räcker med en eftermiddag med utbildning och aktivitet med middag som avslutning. På så sätt kan ni visa uppskattning för era ledare vilket bidrar till en känsla av tillit till föreningen. Detta skapar på sikt andra positiva effekter!

Det är även viktigt med rutiner för tex. insamling av utdrag från belastningsregistret. Riksidrottsförbundet rekommenderar en gång vartannat år. Mer info om just detta hittar ni här.

Behöver ni hjälp att utvärdera er uppstart eller hjälp med att planera för framtiden? Då finns FöreningsKraft till er hjälp. Våra erfarenheter och rutiner skapar redan förändringar i flera av landets idrottsföreningar. Kontakta oss och berätta vad just din förening har för utmaningar.