Vad tjänar föreningen på att ta in FöreningsKraft istället för att anställa personal?

Är det inte dyrt att ta in någon utifrån som hjälper vår förening? Den frågan ställer sig många föreningar som vi har en första kontakt med. Men efter att vi har förklarat vad vi gör och vilka vinster det kan ge föreningen att ta in oss kommer de ofta på andra tankar.

I det här inlägget får du ta del av några jämförelser mellan att ta in oss på FöreningsKraft jämfört med att anställa personal till din förening. Jämförelsen delas upp i kategorierna PENGAR, TID och KUNSKAP. Jämförelserna är endast exempel och kommer därför inte att stämma överens med hur det exakt skulle se ut i just din förening. Men förhoppningsvis ger det dig en bild av vad din förening kan vinna på att påbörja ett samarbete med FöreningsKraft.

Om din förening behöver personal på heltid eller deltid från 75 % och uppåt bör ni se över möjligheten att ändå anställda någon. FöreningsKraft är främst till för de föreningar som önskar hjälp upp till 50 % eller vid punktinsatser då din förening har som mest att göra.

PENGAR

I tabellen nedan ser du ett exempel på vad det skulle kosta att ta in FöreningsKraft på 25 % kontinuerligt varje månad. Om du skulle vilja anställa någon som gör samma mängd arbete för föreningen (25 %) kommer du att behöva lägga på tid för övrigt internt arbete såsom avstämningar, kompetensutveckling, planering, reflektion, lön för för röda dagar m.m. I exemplet nedan har vi lagt på 15 % för denna interna tid.

Utöver bruttolön finns det många kringkostnader kopplat till att ha en anställd. I tabellen nedan ser du flera exempel, både kopplat till den anställda och övriga kostnader såsom lokal, internet, kaffe, dator, skrivbord m.m.

TID

Att ta hjälp av FöreningsKraft innebär inte att ni som styrelse kan släppa helt. Oavsett uppdrag har vi kontinuerliga avstämningar med en kontaktperson i föreningen för att bolla, diskutera utmaningar och få uppgifter. Hur ofta avstämningarna sker och hur vi får uppgifter från föreningen beror på flera faktorer såsom uppgifternas karaktär och föreningens struktur.

Om din förening anställer någon tar det förstås också tid att ge personen uppgifter och genomföra avstämningar. Däremot krävs extra tid från styrelsen i form av bollplank och övriga avstämningar såsom lönesamtal, medarbetarsamtal, arbetsmiljörond m.m. Som arbetsgivare behöver föreningens styrelse även arbeta med administration kring löner, skatter, semesterberäkningar, rapporteringar till myndigheter osv. Om styrelsen dessutom inte har erfarenhet av arbetsgivarrollen krävs mycket tid för att förstå och applicera lagar, riktlinjer och kollektivavtal. Allt detta görs av FöreningsKrafts chef om din förening väljer att ta hjälp från oss istället.

KOMPETENS

När detta inlägg skrivs består FöreningsKraft av 6 st anställda. Även om du som förening ofta har en huvudkontakt hos oss så hjälps vi ofta åt som ett team. På så sätt kommer hela företagets kunskapsbank till gagn för just din förening.

Tillsammans har vi många års utbildning från universitet eller högskola i ämnen såsom redovisning, idrottspsykologi, idrottskonsulent, folkhälsa m.m. De flesta av oss har även diverse tränar- och styrelseutbildningar i ryggsäcken.

Tittar vi på erfarenheten har vi alla en bred erfarenhet kopplat till både betalt och ideellt arbete i föreningslivet. Det kan handla om allt från att vara aktiv, tränare, domare, ledamot, kassör eller ordförande, till att vara anställd som koordinator, kanslist eller sportchef.

Blir du nyfiken på att veta mer om hur vi på FöreningsKraft kan hjälpa just din förening? Kontakta oss och boka in ett möte redan i veckan så pratar vi mer!