Integration och idrott med fokus på Midnattsfotboll

Kan man använda idrott som ett verktyg för sociala syften? I detta inlägg vill vi fokusera på vad idrott kan göra för integration och utanförskap. 

En studie om Midnattsfotboll är ett exempel som vi valt att ställa i centrum. Det är en organiserad form av spontan inomhusfotboll för unga mellan 12 och 25 år. Midnattsfotbollen sker på lördagskvällar fram till midnatt. 

Midnattsfotboll

Hur organiserar man en sådan verksamhet och vad är avgörande för att den ska fungera och överleva? Oftast sker samarbeten kring idrott mellan kommuner och idrottsföreningar.

Studien utspelades i två svenska städer där Midnattsfotbollen arrangerades i samverkan mellan en nationell stiftelse, lokala idrottsföreningar, kommunen och sponsorer. Studiens syfte var att ta reda på vad som är viktigt vid etablering och hur verksamheten ska överleva. Forskarna valde att titta närmare på två stadsdelar som kan ses som socioekonomiskt utsatta.

Resultat

Studien utvecklades på olika sätt i de båda städerna.

I den ena staden sköttes verksamheten av en förening som bildades just för ändamålet att bedriva Midnattsfotboll. Relationen till kommunen, under studiens gång, har präglats av bristande kommunikation och en rad formella svårigheter. Man fick ”börja från början” med att hitta lokal, ledare m.m. Föreningarna tyckte att det var svårt att få utökat kommunalt stöd trots argumentet att man gjorde social nytta då förvaltningarna gärna hänvisade till varandra. 

I den andra staden gick arbetet bättre då Midnattsfotbollen arrangerades av en förening som varit lokalt verksam i över 30 år. Här fanns redan former för att tillsammans med kommunen etablera ömsesidighet ifråga om mål och villkor för Midnattsfotbollen. Kommunen bidrog med ekonomiskt stöd och med hela lokalkostnaden. 

Vad är viktigt att tänka på?

I studien trycker forskarna på vikten av att vara strategisk i att organisera verksamheten tillsammans med andra. Forskarna betonar även värdet av styrning i syftet till social förändring inom idrott. Båda viktiga nyckelord enligt oss. 

Övriga punkter att tänka på vid etablering av Midnattsfotboll:

  • Använd föreningar och organisationer som redan existerar. 
  • Fördela ansvaret på ett tydligt sätt internt. Extra fokus bör ligga på den ekonomiska och organisatoriska styrningen. 
  • Fördela arbetsuppgifter på externa parter. Se till att ta tillvara på andra aktörers expertis!
  • Skapa rutiner för regelbunden kontakt mellan olika centrala aktörer. 

Läs också: Projekt med nyanlända – exempel från Felix dykförening.