Integration och idrott med fokus på landsbygden

Landsbyggdsnätverket

Har du hört talas om Landsbyggdsnätverket? De samlar och engagerar landsbygden i Sverige! Nätverket består av organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns i landsbygder och i kustsamhällen. Alla medlemsländer i EU som har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk för lokalt ledd utveckling. EU-program finansierar olika projekt.

Gott exempel från Östra Ryds IF

En solskenshistoria kommer från Östra Ryds juniorlag där både svenskfödda och asylsökande ungdomar ingår. Och det är det som är nyckeln till framgång, menar ledarna.

De kanske inte är bäst på fotboll, men, de har radat upp segrar utanför planen och fått en hel bygd på fötter!

Allt började 2014 när flyktingboendet ställde en fråga till Sverker Johansson som är mångårig ungdomstränare i Östra Ryd IF i Östergötland. Frågan handlade om Sverker kunde tänkta sig att träna några av killarna på boendet vid ett par tillfällen. 

Sverker gillade idén och började med att arrangera 3 träningstillfällen. Hela 30 ungdomar från flyktingboendet kom och nästan alla ville bilda ett lag efter de första 3 träningarna! 

Ett problem var att boendet låg över 2 mil från fotbollsplanen. Det löste föreningen med hjälp av biltransport från Svenska kyrkan. En annan utmaning var att hitta pengar för att finansiera lagets skor, tränings- och matchkläder. Det löste föreningen snabbt med hjälp av engagerade sponsorer. Sverker berättar att många ville hjälpa till så fort de fick höra bakgrunden till satsningen. 

Vill du läsa hela artikeln om Östra Ryd? Klicka här.

Vill du läsa om ett annat gott exempel på idrott och integration? Klicka här