Planeringen kring Riksfyran – vår föreningskonsulent berättar

Tillsammans med vår samarbetsförening GF Wermdö och Gymnastikförbundet var FöreningsKraft en del av teamet bakom gymnastiktävlingen Riksfyran som ägde rum i höstas. Vi ställde några frågor till Tina, vår föreningskonsulent, hur arbetet fortlöpte innan och efter avslutat arrangemang.

Vad hade du för roll och ansvarsområden?

Koordinera och administrera tävlingen bland annat genom att ta fram dokument, schemalägga volontärerna samt beställningar av mat. Ansvariga i föreningen hade dessutom en struktur på plats sedan tidigare som sedan kompletterades med mina erfarenheter vilket förenklade arbetsprocessen. Därmed kunde vi nyttja varandras kompetenser.

Hur såg inför-arbetet ut kring Riksfyran?

Inför arrangemanget var det viktigt med en tydlig uppdelning mellan de olika parterna. En organisationsplan upprättades med en arbetsfördelning där ansvariga utsågs för respektive område. Det viktigaste var att leva upp till alla deltagares förväntningar samt uppfylla de olika delarna i avtalet med föreningen och regelverket hos Gymnastikförbundet.

Tillkom det några utmaningar längs vägen?

Det uppstod en viss tidsbrist och att samla ihop alla ansvariga parter eftersom alla hade mycket på sin agenda. Utifrån rådande förutsättningar blev det därför nödvändigt att prioritera diverse arbetsuppgifter. Det blev viktigt att vara lösningsorienterad och reda ut problem som uppstod.

Hur följdes arrangemanget upp för att samla in röster?

FöreningsKraft skapade ett internt formulär som skickades ut till ansvariga för att få en utvärdering. Vid sidan av detta skickade Gymnastikförbundet utvärderingsformulär till alla lag som deltog som ansvarig förening fick ta del av. Svaren samlades in för att användas till kommande arrangemang över vad som kan förbättras.

Vi tackar Tina för att hon delade med sig av sina erfarenheter!

Slutligen, behöver din förening avlastning är vi ett bra alternativ. Här kan ni läsa fördelarna med att anlita oss.

Tina, föreningskonsulent i FöreningsKraft