Avsluta terminsåret – Så laddar ni om inför nästa

Nytt år, nya utmaningar och nya terminer är på ingång vilket brukar kännetecknas med mycket jobb, stress och administrativt arbete i många föreningar. För att på bästa sätt hantera denna situation kommer här FöreningsKrafts bästa tips på att bemästra denna situation.

Nytt år, nya terminer

Snart är året slut vilket innebär nytt år och nya terminer. I många föreningar präglas denna period av mycket arbete då den nya terminen ska sättas upp, träningar ska bokas, aktiviteter ska bestämmas, ledare och tränare ska bokas, ja listan kan bli lång. Här kommer några tips på hur ni laddar om inför nästa år och hur ni kan fördela arbetet så att alla får möjlighet till vila och uppladdning. 

FöreningsKrafts bästa tips

  • Börja planera nästa år i god tid, varför inte börja tidigt på höstterminen?
  • Skapa ett årshjul, ett hjul där ni markerar vad som händer i föreningen vilket gör att ni på ett enkelt sätt kommer se när saker händer och när ni har mer arbete.
  • Ha en kontinuerlig kontakt med ledare, anställda och tränare för att uppdatera er om hur läget i föreningen ser ut året om. Speciellt när det drar ihop sig inför en ny termin. 
  • Skapa en handbok med riktlinjer och rutiner för vad som ska göras vid nytt år och nya terminer. Exempelvis en beskrivning på hur man kan lägga upp den nya terminen i sitt system. 
  • Förutspå vilka förändringar som kommer vara aktuella. Exempelvis, kommer en ny årskull att börja? Eller kommer det bli svårare att söka lokaler nästa år?
  • Skriv ner vilka mål som föreningen har nästa år och hur ni ska arbeta för att nå dem.
  • Peppa varandra, sprid glädje och ge varandra uppmuntran. Varför inte köpa in julklappar till ledare, anställda, tränare? Exempelvis digitala presentkort.
  • Fördela arbetet. Se till att fördela arbetet så fler individer gör få saker än att en individ ska göra allt. 
  • Ge såväl medlemmar som medarbetare chans till vila och uppladdning. 
  • Ta in hjälp! Varför inte ta in oss som en punktinsats inför det nya året? Då får alla i föreningen möjlighet till vila och uppladdning utan stress och press. Vi är specialister på området och är experter på att bl.a. göra utskick, uppdatera hemsidor, skapa nya perioder i system och mycket mer. Kontakta oss på info@foreningskraft.nu så får ni ett förslag direkt. 

Nyckelfaktorer för uppladdning

Det tre nyckelfaktorerna, struktur, effektivitet och flexibilitet är till fördel för planering och uppladdning för nya år och terminer. Hoppas ni har fått något tips och stort lycka till!

Läs gärna våra tidigare inlägg om bl.a årshjul för mer inspiration!