Jobba ikapp eller ta semester under sommaren?

Under sommaren brukar aktiviteterna i föreningen vara lugnare än övrig tid på året. Det kan då bli en tid för att se över verksamheten och göra det ni annars känner att ni inte hinner med. Därför kommer här några tips på vad ni kan göra under sommaren. 

BYGG UPP kommande termin/säsong i ert administrationssystem. Hur ser er verksamhet ut? Vilka medlemmar ska vara i vilken grupp? Behövs det rekryteras nya ledare? Ska ni öppna upp någon grupp- eller arrangemangsanmälan inför hösten så är det hög tid att skapa dessa länkar redan nu. Kom även ihåg att meddela era medlemmar all information i god tid innan terminsstarten. Här kan ni redan nu skapa mallar för utskick eller nyheter till hemsidan.

SE ÖVER era styrdokument och policys. Behöver något revideras eller saknar ni någon handlingsplan? Sommaren är tiden att arbeta fram dessa för att sedan implementera dem inför höstterminens start. Om ni använder digitala verktyg såsom Dropbox eller Google Drive eller har dokument sparade på datorn kan det vara bra att gå igenom befintliga filer för att ta bort inaktuella dokument eller lägga till nytt. Det kan även vara aktuellt att rensa i ert medlemsregister så att gamla medlemmar inte ligger och skvalpar i systemet. 

PLANERA inför kommande evenemang. Har ni någon föreläsning, workshop, kick off, projekt eller evenemang att anordna till hösten/vintern? Påbörja planeringen redan under sommarmånaderna så kommer ni att få jobbet mer jämt fördelat och slipper att sitta med allt samtidigt vid terminsstarten. 

FOKUSERA på kompetensutveckling inom föreningen. Kanske kan några av våra tidigare lästips vara intressanta för er?

Vill ni i föreningen istället ta lite semester men ändå känna att föreningen utvecklas? Kontakta oss på FöreningsKraft så att vi kan göra jobbet medan ni vilar ut i sommar!