Lästips – Utveckla både dig själv och din förening!

Mångas livssituation präglas i dagsläget av Covid-19. Är du en av dem som är uttråkad och saknar inspiration? Då borde du ta chansen till kompetensutveckling! FöreningsKraft har skapat en lista med lästips för dig som är aktiv inom idrottens föreningsliv. Oavsett om du är ledare, idrottare, förälder, styrelsemedlem eller kanslist är fortbildningen inom idrottsvärlden av stor betydelse. Som en del av föreningslivet är det viktigt att ständigt utvecklas och föra rörelsen och föreningen framåt. Att vidga sina vyer och ta inspiration utifrån utvecklar inte bara föreningen, utan även dig själv! Trevlig läsning.

Idrott och hälsa

  • Har alla barn samma förutsättningar för god hälsa? Pep-rapporten är en undersökning som kartlägger hälsovanor kopplade till mat och fysisk aktivitet hos barn och unga i hela Sverige. Den senaste rapporten för 2020 har kommit ut!
  • Är det gynnsamt att ägna sig åt olika idrotter, eller ska man tvärtom satsa på en idrott? Är det avgörande att börja i tidig ålder för att nå framgång? När ska man specialisera och hur tidigt borde den blivande världsstjärnan börja elitsatsa? RF publicerade 2015 en studie som tagit sig an dessa och ytterligare några tangerande frågor. 
  • Kunskap inom idrottspsykologi och hur man till exempel hanterar en stressad situation kan du hitta i denna idrottspsykologi-blogg
  • Karolinska institutet har publicerat en artikel från Medicinsk Vetenskap 4/14 som tar upp ämnet ”Motion mot depression”.
  • Här kan ni hitta evidensbaserad information om kost och träning.

Organisation och ledarskap

  • Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation guidar dig till ett ledarskap med själ och hjärta, ett ledarskap som låter människor komma till sin rätt. Här kan du läsa mer om boken och köpa den.
  • RF publicerade 2017 en rapport om idrottsrörelsens skapande av mervärde samt påverkan för både individen och samhället. Klicka in här för att läsa den.
  • Boken ”Medlemsmodellen” innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Här kan du läsa mer om boken och köpa den.
  • Hur kan ni jobba för att inkludera fler i er förening? Inkluflera är en fortsättning på medlemsmodellen och behandlar frågor för att tilltala fler och inkludera så många som möjligt i er förening. Här kan du läsa mer om boken och köpa den.
  • RF har även analyserat hur förtroendevalda upplever sin existerande kompetens och behov av lärande för att kunna uppfylla och utveckla den ideella styrelsens uppdrag. Studien bygger på intervjuer med och enkätsvar från ett urval av ordförande i idrottsföreningar.

Gott och blandat

Du kan även läsa fler inlägg om allt mellan himmel och jord med temat föreningsliv på idrottsbloggen på FöreningsKrafts hemsida.

Hos idrottensaffärer.se finns oändligt många krönikor att läsa om allt inom idrottens värld.